Dr n. med. Ewa Studniak

  1. Działalność diagnostyczna:

Pełniona przeze mnie od 2016r. funkcja koordynatora, a od 2018r. kierownika Pracowni Cytogenetyki pozwoliła mi na wprowadzenie do Szczecina wielu niedostępnych do tej pory  technik genetyki molekularnej. Wielokierunkowość i złożoność prowadzonej przeze mnie diagnostyki,
być może ujemnie wpłynęło na mój rozwój naukowy, umożliwiło jednak stworzenie kompleksowego panelu badań dla pacjentów z naszego regionu.  Poniżej przedstawiam zakres nowych metod, niedostępnych do tej pory w woj. zachodniopomorskim:

Rok 2016: Stworzenie i realizacja genetycznego profilu diagnostycznego dla pacjentów
z podejrzeniem/rozpoznaniem szpiczaka plazmocytowego na potrzeby Kliniki Hematologii
z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK1 w Szczecinie – nierealizowanego w woj. zachodniopomorskim.

Rok 2017: Stworzenie i realizacja genetycznego profilu diagnostycznego dla pacjentów
z podejrzeniem/rozpoznaniem chłoniaków na potrzeby Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK1 w Szczecinie nierealizowanego w woj. zachodniopomorskim.

Rok 2018: Wdrożenie nowotworowej diagnostyki genetycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii
i Neurologii SPSK2 w Szczecinie – nierealizowanej w woj. zachodniopomorskim.

Rok 2018: Wdrożenie i realizacja genetycznej diagnostyki metodą a-CGH, umożliwiającej realizację kontraktu z NFZ na potrzeby Poradni Genetycznej i badań prenatalnych dla Kliniki Położnictwa
i Ginekologii SPSK2 w Szczecinie realizowanej w woj. Zachodniopomorskiem.

Rok 2020: Wdrożenie i realizacja genetycznej diagnostyki metodą QF-PCR w celu szybkiej diagnostyki prenatalnej na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii SPSK2 Szczecin i SPSK1 Police nierealizowanej w woj. zachodniopomorskim.

Rok 2021: Stworzenie i wdrażanie  molekularnej diagnostyki monitorowania odpowiedzi na leczenie dla pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej – na potrzeby Kliniki Hematologii
z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK1 w Szczecinie nierealizowanego w woj. zachodniopomorskim.

Rok 2021: Stworzenie i wdrażanie molekularnej diagnostyki oceny chimeryzmu poprzeszczepowego na potrzeby Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK1 w Szczecinie nierealizowanego w woj. Zachodniopomorskiem- nierealizowanej w woj. Zachodniopomorskiem.

 

  1. Działalność naukowa:

Autorka i współautorka 26 publikacji i doniesień zjazdowych. Promotor pracy magisterskiej
pt.” Analiza cytogenetyczna w zespołach mielodysplastycznych”.

Promotor pomocniczy dwóch rozpraw doktorskich: „Ocena wartości diagnostycznej techniki rapid FISH i microfluidics FISH w inwazyjnej diagnostyce prenatalnej” oraz „Ocena parametrów biochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce prenatalnej pierwszego trymestru w odniesieniu do DNA płodu badanego metodą a-CGH”.

Współautorka dwóch projektów badawczych z pozytywną opinią Komisji Bioetycznej PUM
w Szczecinie: „Zaburzenia molekularne w nowotworach złośliwych głowy i szyi jako możliwy czynnik predykcyjny dla terapii celowanych”, „Ocena wartości diagnostycznej techniki rapid FISH
i microfluidics FISH w inwazyjnej diagnostyce prenatalnej” .

Wykładowca zajęć dydaktycznych z IV rokiem analityki medycznej i VI rokiem lekarskim.

Wykładowca na konferencjach i zjazdach o tematyce cytogenetyki onkohematologicznej.

Autorka rozdziału: „Mikromacierz w hematologii” do książki „Hematologia dla diagnostów laboratoryjnych” pod redakcją prof. Dariusza Wołwca” – w trakcie pisania.

Szczegóły