Dr n. med. Karina Engel

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
W latach 1997-2013 związana z Kliniką Medycyny Matczyno –Płodowej SPSK1 w Szczecinie a  od roku  2015 z Kliniką Położnictwa i Ginekologii SPSK nr 2 w Szczecinie. 2005 uzyskała tytułu specjalisty II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii.
Od roku 2000 pracownik naukowo-dydaktyczny w PUM, początkowo na stanowisku asystenta w latach 2000-2007 a od roku 2017-2012 adiunkta Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PUM.
Tytuł dr n medycznych uzyskany w roku 2000 r.
W roku 2003 indywidualne szkolenie w Universitatsklinikum Gresswald.
W roku 2004 indywidualne szkolenie ultrasonograficzne w Pracowni Diagnostyki Prenatalnej w  Uni-Frauenklinik  Kiel pod kierunkiem prof. dr. med. C. von Kaisenberg.
Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych.
W roku 2009 nagroda JM Rektora PUM za osiągnięcia naukowe.
Od 2015 r. pracownik Kliniki Położnictwa i ginekologii w SPSK nr 2 w Szczecinie.
Posiadane certyfikaty: międzynarodowy certyfikat The Fetal Medicine Foundation z zakresu diagnostyki prenatalnej, certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Szczegóły