Prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski

Przebieg pracy zawodowej i rozwoju naukowego

1998 – ukończony wydział lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

2000–2009 –  asystent Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

2008 – obrona rozprawy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2009 – uzyskanie specjalizacji w dziedzinie : położnictwo-ginekologia

Od 2010 – adiunkt Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

Od 2015– z-ca lekarza kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2017 – rozprawa habilitacyjna oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora  habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2018 – uzyskanie specjalizacji w dziedzinie : perinatologia

Od 2019 – prodziekan wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Towarzystwa naukowe:

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Sekcja ultrasonografii PTGiP

Fetal Medicine Foundation (FMF)

International Society of Ultrasound in Obstetrics  & Gyncology (ISUOG)

Deutsche Gesellschaft fur Ultraschall in der Medizin (DEGUM)

Stanowiska:

Członek Zarządu Sekcji Perinatologii PTGiP

Członek Zarządu PTGiP oddziału zachodniopomorskiego

Szczegóły